Impressum

Akram Vignan Duitsland eV
Nada Breidenbach & Uwe Bühler
Fief 10
D-83564 soja
Telefoon & fax: + 49 (0) 700 - 32 32 74 74
Mail: info (at) akramvignan.eu

Charitatieve status: FA. Kempten 127 / 107 / 00050 (promotie van internationaal sentiment)
Inschrijving in de rechtbank Kempten: VR 200660

Rekening nr.: +33 68 262 BLZ: 733 698 21 (Raiffeisen-Bodenseebank Lindau)
IBAN: DE64 7336 9821 0003 3682 62 BIC: GENODEF1LBB

Doel van de vereniging is de verspreiding van de wetenschap Akram Vignan in de vorm van:
- Innerlijke en uiterlijke vrede
- Het vermogen om in alledaagse situaties liefdevol, niet-gewelddadig, attent, vreedzaam en conflictvrij te zijn
transactie
- om angst, woede, stress, hebzucht en bedrog in zichzelf te herkennen en op te lossen
- De integratie van hun eigen fouten en niet naar buiten zoeken en verhuizen
- De intentie en uitvoering van niemand, geen levend wezen en geen fundering van welke religie dan ook, op geen enkele manier pijn doen, bekritiseren, beledigen of beledigen en op een gematigde en evenwichtige manier leven, wat door alle standpunten wordt aanvaard.

Het doel van het statuut wordt gerealiseerd, met name door de publicatie en verspreiding van Akram Vignan, de spirituele wetenschap, in Duitsland en het Westen. Met de organisatie en implementatie van satsangs en evenementen. Door vertalingen van boeken, dvd's en andere media en hun distributie. Het doel is om een ​​platform te creëren en te bieden om deze kennis te helpen verdiepen en stabiliseren en om mensen te helpen die wetenschap te begrijpen en te implementeren.

Disclaimer:
Duplicatie, de bestanden en teksten die op deze pagina's worden aangeboden, op welk medium dan ook, vereisen de directe of impliciete toestemming van de auteurs. De presentatie van een pagina van deze service in het kader van een buitenlandse site of de presentatie van de inhoud van deze service als zijn eigen informatie is ten strengste verboden.
De exploitant van de site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het systeem (de website) of de aangeboden bestanden. Alle bestanden zijn virus gecontroleerd. De gebruiker wordt hierbij op de hoogte gebracht, de bestanden zelf op virussen u. Ä. controleren. Er ontstaan ​​geen kosten zonder dat de gebruiker daar uitdrukkelijk op wordt gewezen. Alle informatie, logo's, teksten, programma's, afbeeldingen en afbeeldingen vallen onder het auteursrecht. Alle handelsmerken en bedrijfsnamen zijn het copyright van hun respectieve bedrijven.
Uitleg: Onze externe links zijn een subjectieve selectie van links naar andere websites. De respectieve eigenaren / auteurs zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's. We distantiëren ons duidelijk van alle illegale, persoonlijkheids-inbreukmakende, moreel of ethisch aanstootgevende inhoud. Laat het ons weten als we een link moeten plaatsen naar een dergelijk aanbod. De exploitant van de site is verantwoordelijk als inhoudsprovider voor zijn eigen inhoud, die hij voor gebruik houdt, volgens de algemene wetten. Uit deze eigen inhoud moeten kruisverwijzingen (links) naar de inhoud van andere aanbieders worden onderscheiden. De exploitant van de site is alleen verantwoordelijk voor deze externe inhoud als deze een positieve kennis heeft (dwz ook van illegale of strafbare inhoud) en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.
Links zijn echter altijd levende (dynamische) referenties. De websitebeheerder heeft de inhoud van derden op de eerste link gecontroleerd op mogelijke civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Volgens de TDG is de contentaanbieder echter niet verplicht om de inhoud waarnaar hij in zijn aanbod verwijst voortdurend te controleren op wijzigingen die een verantwoordelijkheid zouden kunnen rechtvaardigen. Alleen wanneer hij ontdekt of geïnformeerd is door anderen dat een concreet aanbod waaraan hij een link heeft verstrekt een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt, zal hij de verwijzing naar dit aanbod annuleren, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Splitsbaarheidsclausule: Mocht een van bovenstaande voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zijn, dan wordt de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor niet beïnvloed.

Wij gebruiken deze disclaimer onder andere met de vriendelijke toestemming van de Berlijnse functionaris voor gegevensbescherming, van wiens website we deze hebben afgeleid voor onze doeleinden en die deze ook beschikbaar stelt aan iedereen die deze wil gebruiken.